Les prestations hammam à l'institut

Rituel hammam 1 séance 30mn - 45min

50 CHF

Reserver

Rituel hammam 5 séances 30mn - 45min

225 CHF

Reserver

Rituel hammam 10 séances 30mn - 45min

400 CHF

Reserver

Rituel hammam+enveloppement 1 séance 30mn - 1h

60 CHF

Reserver

Rituel hammam+enveloppement 5 séances 30mn - 1h

270 CHF

Reserver

Rituel hammam+enveloppement 10 séances 30mn - 1h

500 CHF

Reserver

Rituel hammam (30mn) + cellu m6 (15mn) 1 séance - 1h

95 CHF

Reserver

Rituel hammam (30mn) + cellu m6 (15mn) 5 séances - 1h

430 CHF

Reserver

Rituel hammam (30mn) + cellu m6 (15mn) 10 séances - 1h

800 CHF

Reserver

Rituel hammam (30mn) + cellu m6 (35mn) 1 séance - 1h 30min

130 CHF

Reserver

Rituel hammam (30mn) + cellu m6 (35mn) 5 séances - 1h 30min

600 CHF

Reserver

Rituel hammam (35mn) + cellu m6 (35mn) 10 séances - 1h 30min

1100 CHF

Reserver